29 Nisan 2009 Çarşamba

M. Muhtar Kutlu

Kocaeli Üniversitesi'ndeki Söyleşisinden Notlar
Anadolu'da Göçerlik

- Osmanlı geleceğin "yerleşik kültür" olduğunu biliyordu. İstanbul'u almaya giderken konar-göçerleri "yolda unuttu".

- Göçebeler biri diğerinin sahip olmadığı şeye sahip olacak şekilde örgütlenir.

- Terminolojide "göçebe":
1. ekonomik özelliklerden bağımsız, hareketli yaşam süren insanlar
2. tarımla-yerleşik olmakla ilgisi olmayan ya da bunla sınırlı bir ilişkide olan insanlar

- Göçebelik (Nomadizm): a) avcı toplayıcı göçebeler b) pastoral nomadizm (otlatıcı göçebeler) c) diğer göçebeler

- Doğanın parçası olduğumuzu unutup sahibi olmaya soyunduğumuzda iklim göçerleri de ortaya çıkacaktır.

- Bir Kitap: F. Brauder - Akdeniz Mekan ve Tarih

- Transhümans: İnsanların ve hayvanların düzenli yer değiştirmeleri.

- Anadolu Pastoralizmi: a) Göçebe/Göçer/Konar-göçer b) Yarı Göçebe c) Yaylacı (Yerleşik Köylü)

- Anadolu'da Göçer Kültürü Kökler: Türk Göçebeliği Türkmenler ve Yörükler Konar Göçerlik Selçuklu ve Osmanlı

- Yörük, Türkmen'in hayvancılığı sürdürüp yerleşikliğe direnenidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder